WHY ATIKANTE WILL PROTECT YOUR INTEREST IN BULGARIA?

Are you a foreigner planning to make an investment in Bulgaria or has already made such an investment? Great! But no matter if you are taking your first steps on the Bulgarian real estate market or you already have significant experience in this endeavor, you have to carefully plan your investments and manage them properly if you want to thank them. Remember, you are here to make money, not to solve problems. Leave the problems to us. We are a Bulgarian-Israeli real estate company working on a unique, new method that will bring you the highest level of professionalism you can expect from a real estate agency. Simply leave our team of attorneys, accountants, architects, engineers, web designers, IT specialists and brokers to take care of everything. Whether we have experience with foreigners in Bulgaria? Yes of course! Our governing bodies are wholly foreigners who have already achieved serious successes in this business on various international markets, so if you have any doubts and concerns that your investments may fall into the wrong hands, we fully understand you. Give us a chance to prove to you! We, Atikante's team, promise you the highest level of professionalism and support so that you never regret choosing us. It does not matter if you sell / buy / you need your property management, we have a rich portfolio of happy, foreign clients, so we are proud of you and you want to become part of our big, happy family of satisfied customers. Contact us here:

ЗАЩО АТИКАНТЕ ЩЕ ЗАЩИТИ ВАШИЯ ИНТЕРЕС В БЪЛГАРИЯ?

Вие сте чужденец, планиращ да направи инвестиция в България или вече е направил такава? Чудесно! Но, без значение дали правите първите си стъпки на българския пазар за недвижими имоти или вече имате значителен опит в това начинание, Вие трябва да планирате внимателно своите инвестиции и да ги управлявате правилно след това, ако искате да Ви се отблагодарят. Не забравяйте, че сте тук за да печелите пари, а не за да решавате проблеми. Оставете проблемите на нас. Ние сме Българо-Израелска компания за недвижими имоти, работеща по уникален, нов метод, който ще Ви донесе най-високото ниво на професионализъм, който можете да очаквате от една агенция за недвижими имоти. Просто оставете нашия екип от адвокати, счетоводители, архитекти, инжинери, уеб дизайнери, IT специалисти и брокери да се погрижат за всичко. Дали имаме опит с чужденци в България? Да, разбира се! Нашите ръководни органи са изцяло чужденци, които вече са постигнали сериозни успехи в този бизнес на различни, международни пазари, така че ако имате някакви съмнения и притеснения, че Вашите инвестиции могат да попаднат в грешни ръце, ние напълно Ви разбираме. Дайте ни шанс да се докажем пред Вас! Ние, екипът на Атиканте Ви обещаваме най-високото ниво  на професионализъм и съдействие, така че никога да не съжалите, че избирате нас. Няма значение дали продавате/купувате/ или имате нужда от управление на Вашия имот, ние имаме достатъчно богато портфолио от щастливи, чуждестранни клиенти, с което се гордеем и желаем и Вие да станете част от нашето голямо, щастливо семейство от доволни клиенти. Свържете се с нас тук: 

Свържете се с нас