Атиканте Ви предлага:

1. Изготвяне и изискване на необходимите документи при сделка;

2. Пряко участие в преговори и изготвяне на документи със собственици и строителни фирми за придобиване или продажба на недвижим имот;

3. Изготвяне на договор за продажба, дарение, замяна, покупка, анекси и други;

4. Консултиране при необходимост от разваляне на договори, дарения, делби във връзка с недвижимия Ви имот;

5. Изготвяне на Искови молби/ отговори на искови молби по текущи производства;

6. Правна защита;

7. Регистрация на фирми за български и чуждестранни лица;

8. Правни консултации.