Новата форма на продажба, търг/аукцион, гарантира бързина и прозрачност !В развитите страни отдавна тази практика е добре позната. Това е и единственият метод, който наистина разкрива справедливата пазарна стойност на имота. Предимства пред публичната продан:

1. възможността имотът да се купи с ипотечен/жилищен кредит;

2. собственикът на имота се разделя с него доброволно;

3. няма усложнения, няма обжалване, възпрепятствания на въвода, които могат да замразят парите ви от 3-12 месеца, без да можете да ползвате имота;

4. липсват предпоставки за порочни практики и съмнение относно предопредлен купувач;

5. правилата са ясни

6. опростена процедура

Този начин на продажба е напълно прозрачен и признат като честен за всички участници на пазара! 

Създава конкуренция и условия за проявление чрез ускорен маркетинг: 
• Създава пода и премахва тавана на ценообразуването 
• Продавачът има пълен контрол (когато, къде, как, условията и т.н.). 

Какво представлява един търг?

Търгът е иновативен и ефективен метод за продажба на недвижими имоти. Това е интензивен, ускорен маркетингов процес, който включва публична продажба на недвижимо имущество чрез конкурентно офериране.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДАВАЧА:

 • Програмата за ускорен тръжен маркетинг на недвижими имоти и аукционната компания, създават неотложност на пазара и позволяват на продавачите да контролират условията и сроковете за продажбата на техните недвижими имоти. По този начин се ускоряват продажбите, продавачите избягват продължителни разходи за пренасяне и бъдещи пазарни несигурности. Продавачите получват: Email маркетинг; Кампании с директна поща; Рекламни банери в интернет; Печатна реклама;  Медиина реклама; Реклама в социалните медии
 • Купувачите идват готови да купят;
 • Бързата продажба намалява дългосрочните разходи;
 • Увереност, че имотът ще бъде продаден на истинска пазарна стойност;
 • Излага имота на голям брой предварително квалифицирани перспективи;
 • Ускорява продажбата - Недвижими имоти често могат да се продават само за 4-6 седмици от датата на търга;
 • Създава конкуренция между купувачите;
 • Продавачът знае точно кога ще продаде имота;
 • Елиминира многобройните и непланирани предавания;
 • Изважда продавача от досадния процес на преговорите;
 • Осигурява агресивна и ускорена маркетингова програма, която повишава интереса и видимостта;
 • Търгът довежда заинтересованите купувачи до точка на решение. Действайте сега или загубите покупката;
 • За големи покупки се изискват депозити. Това създава ангажимент от името на купувача;
 • Бърз начин да продавате!
 • Аукционът е истинският форум на пазара за стойност.

ПРЕДИМСТВА ЗА КУПУВАЧА:

 • Купувачът знае, че продавачът е поел ангажимент да продава;
 • Купувачите определят покупната цена;
 • Търговете премахват дългите и досадни преговори;
 • Аукциони намаляват времето за закупуване на имот;
 • Датите на закупуване и закриване са известни в сделките с недвижими имоти;
 • Купувачите знаят, че се конкурират справедливо и при същите условия като всички други купувачи;
 • Купувачите получават изчерпателна информация за търговете за недвижими имоти чрез пакет за надлежна проверка;
 • Увеличете доверието, тъй като те се конкурират в наддаването, осъзнавайки, че другите също се интересуват;
 • Изнасяме само детайлно проверни имоти по отношение на собствеността;
 • Проданта се провежда от квалифициран тръжен екип, включващ юрист/адвокат, брокер, икономист, специалист реклама, инжинер, оценител и др.;
 • За всеки имот изготвяме правен  и пазарен анализ, под формата на доклад достъпен за всички купувачи!

Свържете се с нас за повече информация, актуални имоти на търг, предстоящи търгове и организиране търгове!